Khéo Ăn Nói Sẽ Có Được Thiên Hạ

NẮM VỮNG KĨ NĂNG GIAO TIẾP SẼ CÓ ĐƯỢC CUỘC SỐNG TUYỆT VỜI Nhà hùng biện nổi tiếng, chuyên gia giáo dục Lí Yên Kiệt Trong xã hội thông tin hiện đại, sự im lặng không còn là vàng nữa, nếu không biết cách giao tiếp thì dù là vàng cũng sẽ bị chôn vùi. […]