ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ FACEBOOK ADS [PHẦN 3]

[ad_1] Yếu tố hình ảnh Hình ảnh quảng cáo như thế nào mới tốt? Làm sao đọc chỉ số để biết hình ảnh đã tốt hay chưa? Để đánh giá về hình ảnh bạn cần 2 loại đánh giá, đó là đánh giá định tính và đánh giá định lượng. Đánh giá định tính:  Về […]

7 SAI LẦM THƯỜNG MẮC KHI BÁN HÀNG TRÊN FACEBOOK

[ad_1] 1. Không chịu tiếp thu cái mới Tôi thường lướt các Group học tập Facebook thì nhận thấy 1 điều rất lạ, đó là: những kiến thức mới được cập nhật thì lại không tin, bạn thường cho rằng: “không làm được đâu, làm gì mà có cái đó…” trong khi bạn còn đang […]

QUẢNG CÁO FACEBOOK ĐỪNG CHỈ CHÚ TRỌNG VÀO KỸ THUẬT

[ad_1] Gần đây có khá nhiều bạn hỏi mình về chay ads facebook, mình nhận ra một điều rằng các bạn hình như đang hiểu khá sai khi bạn nào cũng chỉ chú trọng hỏi về các kĩ thuật chạy, test như thế nào,… Theo quan điểm của mình thì chạy ads facebook hay google […]