ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ FACEBOOK ADS [PHẦN 1]

[ad_1] Tôi đã định không viết chương này vì sự khô khan và kiến thức toán học người đọc cần có để có thể phân tích được. Tuy nhiên gần đây khi dạy học tôi chuyển những phân tích này trở nên dễ hiểu hơn và học viên hiểu được dễ dàng cũng như có […]

TỐI ƯU FACEBOOK ADS ĐỂ TẠO ĐỘT PHÁ DOANH THU

[ad_1] Để tối ưu ads tốt bạn chỉ cần tối ưu được 3 yếu tố này:  Content  Hình ảnh  Target Tuy nhiên để tạo đột phá doanh thu bạn cần tạo đột phá cho 3 yếu tố trên: Content, hình ảnh, target. Vai trò của từng điểm như thế nào thì bạn xem sơ qua […]