[Download] Báo Cáo Nghiên Cứu Về Hành Vi Người Tiêu Dùng Online Việt Nam 2016

Đây là tổng hợp số liệu từ bài thuyết trình của Google cho đối tác sử dụng dịch vụ của Google.

Những điểm nổi bật trong bài báo cáo nghiên Cứu Về Hành Vi Người Tiêu Dùng Online Việt Nam 2016 như:

  1. Tìm hiểu hành vi của khách hàng Việt Nam
  2. Con đường chuyển đổi
  3. Tiếp cận người dùng trong từng khoảnh khắc
Vietnamese-online-insight-by-Google

Bạn có thể download miễn phí tại đây:

Comments